หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับขันธปริตร หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับขันธปริตรมาสำรวจกันกับeoifigueres.netในหัวข้อขันธปริตรในโพสต์บทสวดมนต์ วิรูปักเข | ขันธะปะริตตะคาถา | สวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโตนี้.

สวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์eoifigueres.netคุณสามารถเพิ่มเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากขันธปริตรสำหรับข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์eoifigueres.net เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการข้อมูลที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน ช่วยให้คุณเพิ่มข่าวออนไลน์ได้โดยเร็วที่สุด.

ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ขันธปริตร

Chant by Phra Songwut Thirajitto “..Prayer Wirupakke (Khanthaparittakata) Wirupakkehi Mettang Mettang Erapathehi Me Chapayapu Ttehi mettam mettam kanha kotamagehi ca apadakehi mettam mettam dipadakehi me catuppadehi mettam mettam Bahuppadehi me ma mang apathago hing si ma mang hingsi Tipadako ma mang caduppato hing si ma มัง ฮิงสี บะหัปปะโต ซับ เป สัตตา สัปปะ ปะนะ สัปปะ ภุตา จ เกวาลา สัปปะ ปะตรานี ปัสสันตุ มะ กินจิ ปาปามะกามะ อัปปะมะโน พุโธ อัปมะโน ธัมโม อัปมะโน สัง โฆ ปามะนวันตานี กฺมณะวันตานี กฺมณะวันตานี กฺมณี อะหิ วิชฺตฺมนฺปุสฺตฺปุสฺตฺตํ อุนฺตฺปติ อุนฺมะโน สังฆะ ปามะนวันตานี สปณี อะหิ วิชฺจฺมนฺปุสฺตํ อุนฺตฺปติ อุนฺมะโน สรฺ ปามะนวันตนี ประวัติการสวดขันธปริต (วิรุปักเคหิ เม) สำหรับประวัติพระปริตรนี้มีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันสาวัตถีภิกษุถูกงูกัด พระภิกษุสงฆ์จึงแจ้งเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระภิกษุดังกล่าวถูกงูกัดเพราะไม่เมตตางูทั้งสี่ตระกูล คือ งูตระกูลวิรุภักษ์ งูเอรราบตระกูลงูชพยาบุตรและตระกูลงูกัณหาคมโดมและสอนให้แสดงความเมตตาต่องูเหล่านั้นซึ่งเป็นคาถาของคันฑาปริต [2]

READ MORE  ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย ป 5 | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหมายโดยนัย คือที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

เนื้อหาในอหิสูตรหรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันธปริตว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้ๆพระนครสาวัตถีนั้น สมัยนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีถูกงูกัด สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคที่เมืองสาวัตถีถูกงูกัดกิน ครั้นสิ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุผู้นั้นคงไม่แพร่ระบาด เมตตาต่อพญานาคสี่ตระกูล ดังนั้นหากนางได้แผ่เมตตาไปยังตระกูลงูทั้งสี่ นางคงไม่ถูกงูกัดทุกครั้ง คือตระกูลวิรูปคา, ตระกูลเอระปะถ, ตระกูลฉพยบุตร, ตระกูลกันหะโคตมก ๑, ตระกูลพญานาค, ที่พระภิกษุจะไม่แสดงความเมตตา. ใจไปอยู่ในสกุลงู 4 ชนิดนี้อย่างแน่นอน หากคุณแสดงความเมตตาต่อกลุ่มงู 4 ตัวนี้ คุณจะไม่ถูกงูกัดทุกครั้ง ดูพระภิกษุ เรายอมให้พระสงฆ์แผ่เมตตาให้ตระกูลงูทั้ง ๔ ชนิดนี้ เพื่อป้องกันตน ป้องกันตน ป้องกันตน. ….คันธะปริตเป็นส่วนหนึ่งของอาหิราชสูตร บทว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึงพญานาคสี่ตัวหรือเรียกย่อว่าขันฑาปริตว่าขันฑปริฤต บทสวดเพียงคาถาหรือกวีตอนท้ายอาหิราชสูตร เนื้อหาในพระไตรปิฎกมีอยู่ อังคุตตรนิกาย จตุกกะนิบาต (ตง. จตุก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎกจุฬาลักษณ์ (วิ. ๗.๒๕๑.๘) และยังพบในชาดกอีกด้วย ทุกนิพัทธ์ (คู.ช. 27.105.56) [1]

READ MORE  คำพ้อง ( พ้องรูป ~พ้องเสียง~ พ้องรูปพ้องเสียง~พ้องความหมาย) | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดมากที่สุดคํา พ้อง ความ มือ

“ตำนานและตำนาน” (ปกติคำว่า ตำนาน หมายถึง เรื่องที่เล่าขานกันมาช้านาน แต่ในที่นี้ เรียกว่า ตำนาน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการล้อเล่น มาจากคำว่า ตาล ใน ภาษาบาลีที่มีความหมายว่าต่อต้านหรือปกป้อง เช่นเดียวกับคำว่า Parita หรืออาจหมายถึงตำนานที่เป็นที่มาของแต่ละพระสูตร) ​​เกิดขึ้นครั้งแรกในลังการาว ๆ 500 ปีก่อนคริสตกาล ” ” จงธรรมะ. พระพุทธเจ้า. ..วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ธรรมะ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาองค์พระพุทธคุณเจ้าภิกษุสงฆ์เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนา บริษัท ชาวพุทธต่อไป ..ในช่องขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างผลงานภาพสำหรับ จัดทำวิดีโอโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด “จัดทำและแจกจ่ายเพื่อความเป็นธรรม..ไม่มีการแจกจ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ”
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต] .

READ MORE  5 เล่มหนังสือแปลภาษาเกาหลี แนะนำสำหรับปี 2024: เรียนรู้วัฒนธรรมและแง่คิดของเกาหลี

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของขันธปริตร

บทสวดมนต์ วิรูปักเข | ขันธะปะริตตะคาถา | สวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต
บทสวดมนต์ วิรูปักเข | ขันธะปะริตตะคาถา | สวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต

ขันธะปะริตตะคาถา คุณสามารถค้นพบเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับขันธปริตร

#บทสวดมนต #วรปกเข #ขนธะปะรตตะคาถา #สวดโดยพระทรงวฒ #ถรจตโต.

บทสวดมนต์. พระสูตร พระปริตร [ช่องธรรมะ พระพุทธศาสนา],บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา),สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต.

บทสวดมนต์ วิรูปักเข | ขันธะปะริตตะคาถา | สวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต.

ขันธปริตร.

หวังว่าคุณค่าที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการดูเนื้อหาขันธปริตรของเรา

43 thoughts on “บทสวดมนต์ วิรูปักเข | ขันธะปะริตตะคาถา | สวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต | สรุปข้อมูลโดยละเอียดที่สุดเกี่ยวกับขันธปริตร

 1. พระธรรมคําสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า says:

  ..บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

  ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

  มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

  สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

  อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ

  ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที

  อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา

  ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง

  สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

  "ความเป็นมาของบทสวด ขันธปริตร (วิรูปักเขหิ เม)

  สำหรับประวัติของพระปริตรนี้มีอยู่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด เหล่าภิกษุจึงได้กราบทูลเรื่องนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่ภิกษุดังกล่าวถูกงูกัดเพราะไม่ได้แผ่เมตตาแก่พญางูทั้ง 4 ตระกูล คืองูตระกูลวิรูปักษ์ งูตระกูลเอราบถ งูตระกูลฉัพยาบุตร และงูตระกูลกัณหาโคมดม แล้วตรัสสอนให้แผ่เมตตางูทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งก็คือคาถาขันธปริตรนั่นเอง [2]

  เนื้อความในอหิสูตร หรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันธปริตร ไว้ดังนี้

  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีถูกงูกัด ทำกาละแล้ว ครั้งนั้นแล ภิกษุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัด ทำกาละแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ตระกูลพญางู 4เป็นไฉน คือ ตระกูลพญางูชื่อวิรูปักขะ 1 ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ 1 ตระกูลพญางูชื่อฉัพยาปุตตะ 1 ตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางู 4 จำพวกนี้เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง 4 นี้ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางู 4 จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน

  ….ขันธปริตรเป็นส่วนหนึ่งของอหิราชสูตร บทว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึง พญางูทั้ง 4 สกุล หรือ เรียกย่อว่า ขันธปริตต์เพียงแต่ว่า ขันธปริตร สวดเฉพาะคาถา หรือบทกวีท้ายอหิราชสูตร โดยเนื้อหาในพระไตรปิฎกอยู่ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (อง. จตุกฺก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค (วิ. จูฬ. 7.251.8) อีกทั้งยังพบในชาดก ทุกนิบาต (ขุ. ชา. 27.105.56) [1]

 2. Pohb How says:

  น้อมกราบค้ะฟังแล้วมีความสุขใจค้ะหายใจเข้าออกมีความสุขค้ะน้อมกราบสาธุสาธุสาธุค้ะ

 3. Kornvara Paungpang says:

  @ลูก กรวรา พึ่งแพง ขอนอมน้อมกราบนมัสการคุณพระรัตนตรัยสาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ
  ลูกขอน้อมกราบพรธะบารมีธรรมองค์สมเด็จเจ้าปู่ เจ้าย่า เจ้าย่าทวดสาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ
  ขอน้อมกราบอนุโมทามิ

 4. siriphan chubthaisong says:

  เสียงพระอาจารย์ไพเราะ ออกเสียงบาลีได้ชัดเจน ชอบฟังมากๆๆเจ้าค่ะ ทุกบทเลย จังหวะจะโคนไม่ยืดยาด คือดีมากๆเลย สาธุค่ะ

 5. พล says:

  เธอรักและทั้งหลงและทั้งรักทั้งตั้งตัวไม่ทันและก็อดใจใว้ไม่ไหวรีบมาหาฉัน💖🌎🌹🌹🌹💖🌹🌹🌹🌹💝💕💝💓🌹🌹💝🌹🌹💝💕💝💓🌹🌹💝💗💗💖💖💖💖💖❤🌹🌹💝💕💝🌹🌹💝🌹🌹เธอรักฉันๆๆๆๆๆๆๆๆรักๆๆๆๆๆๆๆๆรักๆๆๆๆๆกระผม.ฉันเป็นมหาเศรษฐีห้าหมื่นล้านๆๆๆ฿,&¢€£เศรษฐีวา มหาเศรษฐีวา ราชทานวาฯลฯ.🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹ดูแพงหล่อเท่นะครับผม🌹จากฟ้าศรีวิไล🌹💖เทพบุตรรูปงามหล่อมากมายครับผม💖รถGTRR36มาเป็นของผมขณะนี้เพี๊ยงๆๆๆสาธุๆๆ

 6. I Am Manit I Love Livepool says:

  ความสุข คือ ความสุข
  ความทุกข์ คือ ความทุกข์
  เทพ คือ เทพ
  อสูร คือ อสูร
  ไม่เคยเปลี่ยนไปได้เลยแม้เพียงเสี้ยว

 7. กชพรรณ โมบาย says:

  สาธุขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขพบกับสิ่งที่ดีตลอดไปให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์มากได้กุศลส้รางคนให้เป็นพระทำความดีเพื่อสังคมและผู้คนที่ลำบากด้วยเทอญสาธุๆๆ

 8. สมภพ นะเมติ says:

  สาธุ สาธุ สาธุ
  ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพรางกายเข็งแรงไม่มีโรคภัยไข่เจ็บมีแต่เงินทองใหลมาเทมาด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 9. ภูรินทร์ นามอุทัย says:

  สาธุๆ🙏🙏🙏ขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยที่ทำบทสวดแผ่เมตตาจิตอันประเสริฐศรีนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่กัลยาณมิตรทุกท่านขอความเอิบอิ่มเบิกบานในธรรมจงมีแด่กัลยาณมิตรทุกท่าน ขอจิตอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยสติปัญญาญาณสู่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในความสะอาดสว่างแจ่มแจ้งผ่องใสสงบสุขอย่างถาวรสู่โลกุตรธรรมอันประเสริฐศรีจงมีแด่กัลยาณมิตรทุกท่านและครอบครัวข้าพเจ้าด้วยเทอญพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยเทอญสาธุๆๆ🙏🙏🙏🙏

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *