หมวดหมู่ของบทความนี้จะเกี่ยวกับเส ขิ ย วัตร หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับเส ขิ ย วัตรมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเส ขิ ย วัตรกับeoifigueres.netในโพสต์ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโทนี้.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเส ขิ ย วัตรที่สมบูรณ์ที่สุดในศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

READ MORE  การย่อนิทาน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5 | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดมากที่สุดการ ย่อ ความ นิทาน

ที่เว็บไซต์EOIFigueresคุณสามารถเพิ่มเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากเส ขิ ย วัตรสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าeoifigueres.net เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความหวังที่จะให้บริการค่าที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้ผู้ใช้อัพเดทข่าวสารออนไลน์ได้ครบถ้วนที่สุด.

การแบ่งปันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเส ขิ ย วัตร

#ศีลมีอะไรบ้าง? บทที่ 17 #เสกิยะ 75 เสกิยะ (#เสกิยวัตร) เป็นประเพณีเกี่ยวกับกิริยาที่พระภิกษุควรปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องทางกายและทางวาจาของพระภิกษุ เมื่อภิกษุไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของสิชิกะโดยปราศจากความเอื้ออาทร จะต้องรับโทษทุกกฎ เสกขาทุกเสกขิยะ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ควรปฏิบัติจารีตประเพณีเมื่อเข้าสู่หมู่บ้าน เริ่มจากการแต่งกาย เข้าใจพฤติการณ์ พูด อย่างถูกวิธีเมื่ออยู่ในเขตหมู่บ้าน (ในคลิปจะมีตัวอย่าง #การแต่งกายในปริมณฑล โปรดดูที่) กลุ่มที่ ๒ ประเพณีรับบิณฑบาตเริ่มต้นจากการทำบิณฑบาต หมู่คณะ ๓ การปฏิบัติธรรมโดยเริ่มตั้งแต่การสอนทันกาลของธรรมล้มเหลวในการสอนพระธรรมแก่ผู้อยู่ในภาวะไม่เคารพพระธรรม กลุ่มที่ 4 : การถ่ายอุจจาระ การถ่ายปัสสาวะ และการถ่มน้ำลาย เสคียะแบ่งออกเป็น ๗ ย่อหน้า ได้แก่ ๑. วรรคปริมันตละมีศีล ๑๐ ๒. #อุจจฆขาคามี ๑๐ ศีล ๓. #คัมผกา มี ๑๐ ๔. ศีลมี ๑๐. ๕. #ฆกมี มี. 10 6. #สุรุ-สุรุ มี 10 ประการ #ทุกย่อหน้ามี 15 ศีล ดูเถิด ศีลของพระพุทธเจ้าคืออะไร? ครบทุกตอนได้ที่ อ่านบทความวินิจฉัยพระวินัยตามพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฯลฯ ได้ที่เพจ นานา วินิจชัย

READ MORE  ดูดวง เกร็ดความรู้เรือนกัมมะ Kkwan Mystery Channel | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดมากที่สุดกั ม มะ แปล ว่า

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเส ขิ ย วัตร

ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท
ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

นอกจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับเส ขิ ย วัตร

#ศลพระมอะไรบาง #๑๗ #เสขยะ #เสขยวตร #๗๕ #โดยพระมหาภาคภม #สลานนโท.

READ MORE  醒 และ 起床 หมายถึงตื่นหมือนกันแต่อิริยาบถต่างกัน | Bhuurich Wang | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดมากที่สุดอิริยาบถ หมายถึง

ตอบปัญหา,วินิจฉัย,พระวินัย,วินัยพระ,อาบัติ,พระ,ภิกษุ,ศีลพระ,สิกขาบทพระ,ศีล ๒๒๗,พระวินัยปิฎก,พุทธวจน,เสขิยวัตร,เสขิย,ข้อวัตร,ข้อวัตรพระป่า,ทุกกฏ,ขันธก,วินัย,ปาติโมกข์,ปาฏิโมกข์,ภิกขุปาฏิโมกข์,มารยาท,ธรรมเนียม,ปริมณฑล,การนุ่งห่ม,วิธีห่มจีวร,วิธีนุ่งสบง,ห่มดอง,ห่มม้วน,ห่มแบบธรรมยุต,ห่มมังกร.

ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท.

เส ขิ ย วัตร.

หวังว่าการแบ่งปันที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณที่รับชมเส ขิ ย วัตรข่าวของเรา

35 thoughts on “ศีลพระมีอะไรบ้าง? (๑๗) เสขิยะ (เสขิยวัตร) ๗๕ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท | ปรับปรุงใหม่เส ขิ ย วัตรเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 1. นานาวินิจฉัยพระวินัย says:

  #วินิจฉัยเรื่องการนุ่งห่มของภิกษุสามเณร

  #การนุ่งสบง (อันตรวาสก) ของภิกษุสามเณร มีหลักเหมือนกันทั้งในเขตวัดและในเขตหมู่บ้าน คือ #ต้องนุ่งให้ปิดบริเวณสะดือและบริเวณเข่า (เรียกว่า ปกปิดมณฑล ๓) ซึ่งพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า ด้านล่างบริเวณเข่า ควรนุ่งให้ผ้านุ่งเลยเข่าไปประมาณ ๘ นิ้ว (ประมาณครึ่งแข้ง) เมื่อนุ่งให้ห้อยต่ำลงกว่านั้น ต้องอาบัติทุกกฏ[ด้วยปริมัณฑลสิกขาบท]

  นอกจากนั้น ยังต้องไม่นุ่งให้ผิดแผกไปต่างๆ ให้เหมือนกับพวกคฤหัสถ์มีนุ่งหยักรั้งเป็นต้นหรือนุ่งให้ผ้าย้อยไปข้างใดข้างหนึ่ง (ดู วิ.อฏ. ๒/๔๔๗)

  #การห่มจีวร (อุตตราสงค์) มีแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ ห่มในเขตวัดและห่มในเขตหมู่บ้าน

  #การห่มในเขตวัด ควรห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง
  #การห่มในเขตหมู่บ้าน ควรห่มจีวรคลุมให้ปกปิดหลุมคอและข้อมือ กลัดลูกดุม โดยการห่มจีวรทั้งในเขตวัดและเขตหมู่บ้าน ต้องห่มไม่ให้ผ้าห้อยต่ำกว่าเข่าเกิน ๔ นิ้ว (คือ #ห่มให้จีวรสูงกว่าสบงประมาณคืบหนึ่ง) เมื่อภิกษุจงใจห่มไม่เรียบร้อย ย่อมต้องอาบัติทุกกฏ (ดู วิ.อฏฺ.๒/๔๔๙)

  นอกจากนั้น ยังต้องไม่ห่มให้ผิดแผกไปต่างๆ ให้เหมือนกับพวกคฤหัสถ์หรือนักบวชในศาสนาอื่นหรือห่มให้ผ้าย้อยไปข้างใดข้างหนึ่ง (ดู วิ.อฏฺ.๓/๓๑๕)

  *#เสื้อและหมวก เป็นสิ่งที่ภิกษุสามเณรไม่ควรสวมใส่ เพราะพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้โดยตรงในจีวรขันธกะ เมื่อสวมใส่ จะต้องอาบัติทุกกฏ (สามเณรเป็นผู้ควรแก่ทัณฑกรรม)

  ***ภิกษุสามเณรสามารถห่มจีวรเฉวียงบ่าในเขตหมู่บ้านได้เฉพาะกรณีเข้าไปอาศัยในที่พักที่เขาจัดไว้สำหรับให้ภิกษุสามเณรอยู่พักค้างแรมเท่านั้น (แม้ภิกษุสามเณรที่จะไปเยี่ยมภิกษุสามเณรที่อยู่ในที่เช่นนั้น ก็สามารถห่มเฉวียงบ่าได้เช่นกัน)

  เรื่องการนุ่งและห่มให้เรียบร้อยนี้ มี #อนาบัติ (คือเหตุให้ไม่ต้องอาบัติ) ในกรณีที่ #ไม่จงใจ (คือตั้งใจจะนุ่งห่มให้ดีนั่นแหละแต่พลาด) #เผลอสติ, #ไม่รู้ (คำว่า ไม่รู้ นี้ มิได้หมายถึง มิได้ศึกษา แต่หมายถึง ศึกษามาแล้วแต่เข้าใจผิด [ดู วิมติ.๒/๗๘]), #อาพาธ (เช่น มีแผลบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถนุ่งห่มให้เรียบร้อยได้), #มีอันตราย (เช่น ถูกสัตว์ร้ายวิ่งไล่), วิกลจริต และภิกษุต้นบัญญัติ (ได้แก่ พวกภิกษุฉัพพัคคีย์)

  ส่วนเรื่องอากาศหนาวหรือร้อนนั้น ไม่เป็นเหตุให้พ้นจากอาบัติด้วยสิกขาบทนี้ได้ (ดู วชิร.๔๔๖) ดังนั้น ถึงจะหนาวมากหรือร้อนมากอย่างไร ก็ต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อย
  (ดูรายละเอียดเรื่องการนุ่งห่มเพิ่มเติมในปริมัณฑลสิกขาบทและสุปปฏิจฉันนสิกขาบท)

  *การนุ่งห่มให้เรียบร้อยนี้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับภิกษุสามเณรเพราะเป็นส่วนเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสต่อพุทธบริษัท ถึงขนาดที่หากสามเณรบวชใหม่ที่ยังมิได้ศึกษาธรรมเนียมการนุ่งห่มและข้อวัตรให้ดีเสียก่อน ท่านก็แนะนำไว้ว่าไม่ควรให้ไปโรงฉันทีเดียว (ดู วินัยปิฎก มหาวรรค)

  จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม
  ขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นตลอดกาลนาน

  พระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

 2. B Bb says:

  เขาเอาไป 4 ครั้งแล้วครับ พระอาจารย์แต่เจ้าของโทรศัพท์ไปทวงคืน และให้อภัยทุกครั้ง
  แต่เขายังไม่สำนึก ผมก็เลยสงสัยแบบนี้ต้องปราชิกหรือเปล่า ครับ

 3. B Bb says:

  พระอาจารย์ ครับ
  พระที่ขโมยโทรศัพท์ไปแต่เขาเอามาคืนแบบนี้ต้องปราชิกมั๊ย ครับ

 4. ไพรศรี จูเกลี้ยง says:

  เสขิยวัตร เป็นพระวินัยของพระสงฆ์ แล้วเสขิยวัตรมีความจำเป็นกับ"แม่ชี"มากน้อยแค่ใหนเจ้าคะ สาธุ!เจ้าค่ะ
  ขอให้พระอาจารย์มีความสุข…และขอให้อยู่บำรุงพระพุทธศาสนา…ตลอดไป ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้้นไป จนกว่าจะได้เข้าถึงที่สุด!!แห่งธรรม…สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

 5. พระ นาน says:

  ในกรณีที่จะเปลี่ยนผ้าครองทั้งไตรใหม่ได้ไหมครับ. เพราะผ้ามีรอยขาดและถ้าจะเปลี่ยนผ้าสังฆาเอาผ้าจีวรใช้แทนได้ไหมครับของเดิมที่บวชเขาว่าขันธ์ไม่ครบเป็นผ้าผืนเล็กด้วย ขอความเมตาด้วยครับ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *