การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์การศึกษาได้เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากความสะดวกสบายและความหลากหลายของหลักสูตรที่มีให้เลือก นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง ด้วยเหตุนี้ ขอแนะนำเว็บไซต์การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน ที่น่าสนใจและมีความคุ้มค่าต่อการเรียนรู้

Thai MOOC

เรียนฟรี แอปพลิเคชัน Thai Mooc

Thai MOOC เป็นระบบการศึกษาออนไลน์ที่มีความหลากหลายของหลักสูตรให้เลือกเรียน ซึ่งได้รับการร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, การออกแบบกราฟิก, หรือการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจออนไลน์

Thai MOOC หรือ “Thai Massive Open Online Courses” เป็นระบบการศึกษาออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ระบบนี้มีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับผู้เรียนในหลายสาขาวิชาต่างๆ ด้วยการเปิดคอร์สออนไลน์ที่มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของตนเองได้อย่างอิสระ

ในระบบ Thai MOOC นักเรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายได้โดยง่าย มีหลายรายวิชาที่มีให้เลือกเรียน เช่น การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การออกแบบกราฟิก, การสร้างแอปพลิเคชันมือถือ, หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพและความชำนาญในงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

ที่น่าสนใจของ Thai MOOC คือความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวกของตนเอง ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่เรียน ทำให้เป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและเหมาะสมสำหรับผู้เรียนทุกวัยทุกวงการชีวิต นอกจากนี้ Thai MOOC ยังมีการรับรองหลักสูตรเมื่อผู้เรียนเสร็จสิ้นการศึกษาโดยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครงานหรือการเรียนต่อในระดับสูงต่อได้ในอนาคต

สรุปได้ว่า Thai MOOC เป็นระบบการศึกษาออนไลน์ที่มีคุณภาพและความหลากหลายของหลักสูตรการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในหลายสาขาวิชาต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

SkillLane

SkillLane แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ใหม่ เพื่อ Startup Thailand

SkillLane เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากมีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การตลาด ไอที และทักษะอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน

READ MORE  กลอนแปดวันพ่อ | กลอน วัน พ่อ กลอนสุภาพข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

รูปแบบการสอนของ SkillLane เน้นการใช้วิดีโอและเนื้อหาที่สร้างขึ้นอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว นอกจากนี้ การสอนยังมีการให้คำแนะนำและแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานจริง

หลักสูตรใน SkillLane มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มและความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และทันสมัย โดยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์, การเขียนโปรแกรม, หรือการบริหารธุรกิจออนไลน์

ด้วยคุณภาพของเนื้อหาการเรียนรู้และการสอนที่มีมืออาชีพ รวมถึงความสะดวกสบายในการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ SkillLane เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

Chula MOOC

เรียนออนไลน์ฟรีๆ ในยุคโควิด19 กับ Chula MOOC 2564 ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล รุ่นที่ 3

Chula MOOC เป็นคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เน้นการสอนวิชาที่ไม่มักมีในเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเป็นคอร์สเรียนฟรีโดยคณาจารณ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chula MOOC หรือ “Chulalongkorn University Massive Open Online Courses” เป็นระบบการศึกษาออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ระบบนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์จริงๆ

Chula MOOC มีคอร์สเรียนออนไลน์ที่หลากหลายและน่าสนใจให้เลือกเรียน เน้นการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเข้าใจง่าย

หลักสูตรใน Chula MOOC เน้นการสอนที่เป็นประโยชน์และมีความเชื่อมโยงกับการทำงานในชีวิตประจำวัน โดยมีหลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การพัฒนาสูตรการศึกษา และหลากหลายสาขาวิชาอื่นๆ

Chula MOOC เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และเพิ่มความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

CMU MOOC

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MOOC เป็นระบบการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเน้นการสอนวิชาที่มีความน่าสนใจและมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน

CMU MOOC หรือ “Chiang Mai University Massive Open Online Courses” เป็นระบบการศึกษาออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ระบบนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์จริงๆ

CMU MOOC มีหลากหลายคอร์สเรียนออนไลน์ให้เลือกเรียน โดยมุ่งเน้นทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน มีหลายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การพัฒนาสูตรการศึกษา การสร้างแอปพลิเคชัน และหลากหลายสาขาวิชาอื่นๆ

READ MORE  ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในตำนานพระพุทธศาสนา สถานที่แสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ | สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องอิสิปตนมฤคทายวันที่ถูกต้องที่สุด

หลักสูตรใน CMU MOOC มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดแรงงานและแนวโน้มใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และทันสมัย นอกจากนี้ มีการให้คำแนะนำและบทฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ด้วยคุณภาพของเนื้อหาการเรียนรู้และการสอนที่มีมืออาชีพ รวมถึงความสะดวกสบายในการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ CMU MOOC เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

Skooldio

สคูลดิโอ - LEARN Corporation

Skooldio เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่เน้นการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์และไลฟ์เวิร์คชอร์ป ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

Skooldio เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในสาขาเทคโนโลยีและธุรกิจ

รูปแบบการสอนของ Skooldio เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว โดยมีการให้คำแนะนำและแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานจริง

หลักสูตรใน Skooldio มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มและความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และทันสมัย โดยสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม, การออกแบบเว็บไซต์, หรือการบริหารธุรกิจออนไลน์

ด้วยคุณภาพของเนื้อหาการเรียนรู้และการสอนที่มีมืออาชีพ รวมถึงความสะดวกสบายในการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ Skooldio เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

S Learning

S-LEARNING by Michelle Peña on Prezi

S Learning เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่มีการจัดสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างเห็นผล

S Learning เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับผู้เรียนในหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานและชีวิตประจำวัน

รูปแบบการสอนของ S Learning เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว โดยมีการให้คำแนะนำและแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานจริง

หลักสูตรใน S Learning มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มและความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และทันสมัย โดยสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม, การออกแบบเว็บไซต์, หรือการบริหารธุรกิจออนไลน์

ด้วยคุณภาพของเนื้อหาการเรียนรู้และการสอนที่มีมืออาชีพ รวมถึงความสะดวกสบายในการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ S Learning เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในสาขาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดให้เรียนออนไลน์ 15 ทักษะอาชีพฟรี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและส่งเสริมฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของแรงงานในกลุ่มต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมในการทำงานในอุตสาหกรรมและภาคการผลิตต่างๆ

หน้าที่หลักของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คือการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอุตสาหกรรม การฝึกอบรมทักษะอาชีพที่ต้องการในตลาดแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนให้แรงงานได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานที่มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง

READ MORE  วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กพส. | องคาพยพ ภาษาอังกฤษเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดมากที่สุด

Space (by Chulalongkorn Business School)

Space By CBS

Space โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผู้ที่สนใจในด้านธุรกิจและการจัดการ โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้และสร้างสรรค์ที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาจริง ๆ ในชีวิตจริง ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเชี่ยวชาญ

Space มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพและผู้นำที่มีสมรรถนะและความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการจัดการ

นอกจากนี้ Space ยังเป็นสถานที่ที่สนับสนุนนักศึกษาในการเรียนรู้ระหว่างการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้วยการเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มากมายให้แบ่งปัน

Digital Skill

Digital skills: Challenges and opportunities | CEDEFOP

Digital Skill หมายถึง ทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน และการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพื้นฐานและความสำคัญของทักษะดิจิทัลได้รับการยอมรับและการความสนใจอย่างมากในสมัยปัจจุบัน

การมีทักษะดิจิทัลที่แข็งแกร่งจะช่วยให้บุคคลสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิตและการทำงาน ซึ่งรวมถึงการใช้งานโปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อการสื่อสาร การบริหารจัดการเอกสาร การวางแผน และการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

ทักษะดิจิทัลที่สำคัญอาทิเช่นการใช้งานโปรแกรม Office การใช้งานโปรแกรมสำหรับการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ การสร้างและบริหารเว็บไซต์ การใช้งานโปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟิก การสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาออนไลน์ เป็นต้น

การฝึกฝนและพัฒนาทักษะดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนควรให้ความสำคัญ โดยสามารถทำได้ผ่านการเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ อบรม หรือการศึกษาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการใช้งานอินเทอร์เน็ต

Khan Academy

Recap (article) | Khan Academy

Khan Academy เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีชื่อเสียงและนับถือได้ทั่วโลก เป็นสถาบันการศึกษาออนไลน์ที่ให้บริการคอร์สเรียนในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ระดับการศึกษาพื้นฐานจนถึงระดับขั้นสูง

Khan Academy มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่เป็นอิสระและเป็นส่วนตัว ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่สนใจตามความต้องการของตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คอร์สเรียนใน Khan Academy มีการออกแบบอย่างใส่ใจเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติและตรวจสอบความเข้าใจตนเองได้

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Khan Academy คือทุกคอร์สเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย เป็นคอร์สเรียนฟรีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกสบาย ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกสาขาวิชา

สรุป

การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์การศึกษาเป็นทางเลือกที่ดีและทันสมัยสำหรับนักเรียนในปัจจุบัน โดยมีหลายเว็บไซต์ที่น่าสนใจและมีคุณภาพที่สามารถช่วยในการพัฒนาทักษะและความรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราได้รวบรวมเว็บไซต์การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนมา 10 ทางเลือกที่น่าสนใจ ได้แก่:

  1. Thai MOOC
  2. SkillLane
  3. Chula MOOC
  4. CMU MOOC
  5. Skooldio
  6. S Learning
  7. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  8. Space (by Chulalongkorn Business School)
  9. Digital Skill
  10. Khan Academy

แต่ละเว็บไซต์มีความเน้นและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน โดยสามารถเลือกเรียนรู้ในหัวข้อที่สนใจและต้องการพัฒนาต่อได้ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการเติบโตและพัฒนาความรู้ของตนในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ อย่างทันสมัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *